• خطوط ارسال پیامک
 • ارسال تکی، گروهی، انبوه
 • بانک شماره های کل کشور
 • بانک مشاغل تخصصی
 • درصد امکانات پنل اصلی
 • هزینه هر پیامک ارسالی
 • پیامک هدیه
 • پایه
 • t1

 • 25 هزار تومان
 • 2 خط اختصاصی
 • دارد
 • دارد
 • ----
 • 20 %
 • 12.8 تومان
 • 50 پیامک هدیه
 • اقتصادی
 • t2

 • 59 هزار تومان
 • 2 خط اختصاصی
 • دارد
 • دارد
 • ----
 • 40 %
 • 12.5 تومان
 • 150 پیامک هدیه
 • شرکتی
 • t3

 • 89 هزار تومان
 • 2 خط اختصاصی
 • دارد
 • دارد
 • ----
 • 60 %
 • 11.8 تومان
 • 250 پیامک هدیه
 • سازمانی
 • t4

 • 159 هزار تومان
 • 3 خط اختصاصی رند
 • دارد
 • دارد
 • ----
 • 80 %
 • 11 تومان
 • 500 پیامک هدیه
 • تجاری
 • t5

 • 249 هزار تومان
 • 3 خط اختصاصی رند
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • 100 %
 • 9.6 تومان
 • 800 پیامک هدیه
logo-samandehi

 

 

5

footer-bank