×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.
×

خطا

The parameter "roksprocket.layouts" must be defined.

تفاوت خطوط اختصاصی و عمومی

 از شماره های عمومی فقط در بخش ارسال منطقه ای (ارسال به بانک اطلاعاتی موجود در سامانه) و ارسال انبوه (ارسال به بیش از 100.000 شماره) میتوان استفاده نمود ، این شماره ها در بین تمامی کاربران مشترک بوده و قابلیت دریافت نیز ندارند ، همچنین این شماره ها به صورت امانی در اختیار نمایندگان و کاربرانشان قرار میگیرد.

  به هر یک از نمایندگان یک خط اختصاصی 1000، یک خط اختصاصی 3000 و یک خط اختصاصی 5000 با قابلیت ارسال و دریافت به عنوان هدیه ارائه خواهد شد.
  به هر نماینده هفت خط عمومی رند جهت تخصیص به کاربران تعلق می‌گیرد. این خطوط از 5 اپراتور 1000، 2000، 3000، 5000 و 2100 می‌باشند.
  نمایندۀ محترم می‌تواند علاوه بر خطوط رایگان با %10 تا 20% تخفیف مخصوص نماینده اقدام به خرید خطوط اختصاصی نامحدود جهت کاربران نماید.
اکثر تعرفه‌های سایت بر اساس خطوط deliver-based می‌باشد و هزینۀ پیامک‌های نرسیده به مقصد به حساب کاربر باز می‌گردد.
  برخی از شرکت‌های مشابه بر اساس خطوط send-based تعرفه‌های کمتری را ارائه می‌دهند که در نهایت ارزش چندانی نخواهد داشت.
  شماره‌های عمومی قابل استفادۀ تمام کاربران بوده و قابلیت دریافت پیامک ندارند. این شماره‌ها جهت ارسال انبوه بر اساس بانک سامانه می‌باشد.

اپراتور تعرفه پیامک فارسی
1000
115
2000
130
3000
115
5000
105
021
100
بین الملل
3000
 

footer-bank