×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.
×

خطا

The parameter "roksprocket.layouts" must be defined.
Help.png
  شخصی‌سازی سامانه
تمامی بخش‌های سامانه را با توجه به نیاز خود ویرایش دهید
DefaultSettings   مدیریت و نظارت کامل
بر فعالیت‌های کاربران نظارت داشته و سامانه را مدیریت کنید
analysis    بررسی آمار و گزارش‌گیری
از تمام فعالیت‌های سامانه گزارش گرفته و از جزئیات آگاه باشید
Vas   تنظیم طرح‌ها و تعرفه‌ها
طرح‌های فروش پنل و تعرفه‌ها را طبق صلاح‌دید خود تنظیم کنید
send-group.png   ایجاد کاربران نامحدود
به تعداد نامحدود کاربر ایجاد و سطح دسترسی آنها را مشخص کنید
MobileApp.png   بانک‌های جامع شماره
دسترسی به بانک شماره موبایل کل کشور و همچنین بانک محله‌ها
FromMobile.png   بانک شمارۀ اختصاصی
امکان ایجاد بانک‌های اختصاصی شماره تلفن برای کاربران سامانه
Payment.png   ایجاد درگاه الکترونیک
درگاه الکترونیکی ایجاد و پرداخت‌ها را اینترنتی دریافت کنید
Employee   قابلیت ایجاد همکار
به افراد مختلف قابلیت دسترسی به سامانه را داده و با آنها کار کنید
Ticketing.png   قابلیت ارائۀ نمایندگی
اقدام به ارائۀ نمایندگی کرده و برای خود زیر مجموعه ایجاد کنید

footer-bank