×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.

ارسال پیامک به صورت فلش

 ارسال پیامک فلش smsbedeh.com

  ارسال پیامک فلش (آنی) مشابه پیامک معمولی بوده با این تفاوت که پیامک به صورت خودکار در صندوق دریافتی ذخیره نخواهد شد و تنها روی گوشی گیرنده باز خواهد شد، همچنین این نوع پیامک قابلیت ذخیره در گوشی را ندارد.
  این ماژول ممکن است در گوشی های مختلف اندکی تفاوت داشته باشد و نحوه استفاده از این ماژول مشابه ارسال پیامک می باشد.
  شماره ها در فایل اکسل یا متنی باید به صورت ستونی و بدون صفر وارد شود.
  همچنین با استفاده از قسمت ارسال تست شما می توانید قبل از ارسال یک نمونه تستی برای موبایل خود ارسال کنید توصیه می شود قبل از هر ارسال حتما یک نمونه تستی برای خود ارسال کنید.
  شما می توانید قبل از انجام ارسال و با زدن دکمه مرحله بعد یک گزارش کامل از ارسال خود را به صورت پیش نویس ملاحظه کنید که در آن متن ، تعداد مخاطبین، هزینه ارسال،تعداد شماره های غلط و ... به صورت تفکیک شده نمایش داده می شود.

 ارسال پیامک فلش smsbedeh.com

 

  ارسال پیامک تکی
  ارسال پیامک گروهی
 ارسال پیامک انبوه و تدریجی
  ارسال پیامک منطقه ای و کشوری
  ارسال پیامک به مشاغل
  ارسال پیامک فلش
  ارسال پیامک زماندار
 ارسال پیامک هوشمند زماندار
  ارسال پیامک متناظر
  ارسال پیامک متناظر زماندار
  ارسال پیامک سریع و تستی
  ارسال پیامک به کد پستی
 ارسال پیامک از دکل مخابرات
  ارسال پیامک ارزش افزوده
  ارسال پیامک سن و جنسیت

 

ارسال پیامک

footer-bank