×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.

ارسال پیامک هدفمند به مشاغل و اصناف

ارسال  هدفمند مشاغل smsbedeh.com

  در این قسمت شما میتوانید متن خود را به شاخه مورد نظر (اصناف گوناگون) ارسال کنید.
  برای ارسال هدفمند از آیتم ارسال جدید استفاده می نماییم.
  در این قسمت ابتدا عنوان را وارد کرده (انتخاب عنوان صرفا جهت تفکیک ارسال های مختلف می باشد) بنابراین در انتخاب عنوان دقت نمایید.
  سپس شماره ای که می خواهید با آن ارسال انجام دهید را انتخاب کرده و سپس نحوه ارسال را مشخص می کنید.
  نحوه ارسال، ترتیبی و یا تصادفی بودن ارسال شما را مشخص می کند.
  دقت داشته باشید در صورتیکه گزینه تصادفی را انتخاب نمایید زمانی که بخواهید برای بار دوم ارسال را انجام دهید ممکن است سیستم شماره هایی که در ارسال قبلی داشتهاید را مجدد انتخاب نماید و در صورتی که ترتیبی را انتخاب نمایید می توانید هر بار ادامه شماره ها را ارسال نمایید .

ارسال  هدفمند مشاغل smsbedeh.com

 ارسال پیامک تکی
  ارسال پیامک گروهی
 ارسال پیامک انبوه و تدریجی
  ارسال پیامک منطقه ای و کشوری
  ارسال پیامک به مشاغل
  ارسال پیامک فلش
  ارسال پیامک زماندار
 ارسال پیامک هوشمند زماندار
  ارسال پیامک متناظر
  ارسال پیامک متناظر زماندار
  ارسال پیامک سریع و تستی
  ارسال پیامک به کد پستی
 ارسال پیامک از دکل مخابرات
  ارسال پیامک ارزش افزوده
  ارسال پیامک سن و جنسیت

 ارسال پیامک

footer-bank