×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.

گزارش ارسالی ها و دریافتی ها

smsbedeh.com گزارش ارسالی ها

  در اين قسمت شما مي توانيد پيامکهاي ارسالي خود را مشاهده نماييد.
  در قسمت کليد واژه مي توانيد بر اساس يک کلمه جستجو انجام دهيد.
  در جستجوي پيشرفته شما مي توانيد با انتخاب فيلترهاي مورد نظر پيامک مورد نظر خود را پيدا کنيد.روي گزينه جستجو کليلک نماييد
  و بعد روي گزينه جستجو ( روبروي کليد واژه ) کليک کنيد.
  براي گزارش پيام هاي ارسالي در بخش گيرنده بر روي و سپس بر روي به روز نمايي گزارش تحويل (Delivery) کليک نموده و وضعيت  تحويل را مشاهده نماييد.
(اگر به چندين شماره ارسال پيامک داشته باشيد، در بخش گيرنده بر روي شماره ها کليک مي نماييد و مجدد بر روي به روز نمايي گزارش تحويل (Delivery) کليک مي نماييد.

smsbedeh.com گزارش دریافتی ها

  شما در این قسمت می توانید پیامکهای دریافتی را مشاهده کنید.
  اگر شماره فرستنده در دفترچه تلفن شما ذخیره شده باشد نام این شخص در قسمت فرستنده نمایش داده می شود.
  همچنین شما می توانید در قسمت مدیریت پوشه ها یک فایل جدید ایجاد کنید و پیامهای مورد نظر خود را در آن پوشه ذخیره کنید.
  در قسمت جستجوی پیشرفته این امکان را دارید که پیام های خود را به تفکیک تاریخ شماره های گیرنده و فرستنده ،پیام های ارسالی و دریافتی و حذف شده جستجو کنید.
  برای این منظور روی گزینه جستجو کلیک نمایید .
  در قسمت جستجوی پیشرفته شما میتوانید پیامهای خود در طبق تاریخ، زمان و متن جستجو نمایید .

smsbedeh.com گزارش حذف شده ها

  در این قسمت پیامکهای حذف شده را میتوانید ببینید.
  یعنی اگر پیامی را از قسمت ارسالی یا دریافتی حذف نمایید به طور اتوماتیک به این قسمت منتقل می شود و در صورت حذف پیام ها از این بخش، پیامها به صوررت دائمی حذف خواهند شد.
  (این ماژول مشابه سطل آشغال ویندوز عمل می کند.)

گزارش ارسال ها و دریافت ها و حذف شده ها smsbedeh.com

  مسابقه پیامکی پیشرفته
  نظرسنجی و قرعه کشی پیشرفته
 امتیازدهی پیشرفته
  دفترچه تلفن پیشرفته
  کدخوان
  گنجینه پیامک
  پیامک بین الملل
 پیامک سررسید
  پیامک اعتباری
  پیامک نیازمندی
  اضافه به لیست خودکار
  اضافه به لیست سیاه و سفید
 گزارش ارسالی و دریافت ها
  انتقال ترافیک دریافت به URL
  *****************

footer-bank