×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.

پیامک سر رسید

پیامک سر رسید smsbedeh.com

  در این بخش میتوانید پیامکها را طوری تنظیم نمایید که در تاریخ های خاصی (مثلا بصورت ماهانه) ارسال شوند. این بخش میتواند برای ارسال هایی که باید در دوره های خاصی انجام شود، کارآمد باشد.
  روی گزینه ارسال جدید کلیک نموده متن خود را وارد کرده و شماره گیرندگان انتخاب نمایید
  تاریخ اولین ارسال را مشخص نمایید
  ارسال ها را براساس روز مشخص نمایید (به عنوان مثال 2 ماه = 50 روز) و تاریخ خاتمه را مشخص نموده، بعد از تنظیم ساعت گزینه ثبت را کلیک نمایید.

uپیامک سر رسید smsbedeh.com

  مسابقه پیامکی پیشرفته
  نظرسنجی و قرعه کشی پیشرفته
 امتیازدهی پیشرفته
  دفترچه تلفن پیشرفته
  کدخوان
  گنجینه پیامک
  پیامک بین الملل
 پیامک سررسید
  پیامک اعتباری
  پیامک نیازمندی
  اضافه به لیست خودکار
  اضافه به لیست سیاه و سفید
 گزارش ارسالی و دریافت ها
  انتقال ترافیک دریافت به URL
  *****************

footer-bank