×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.

تنظیمات سامانه

 تنظیمات smsbedeh.com

   از طریق این بخش می توانید شماره پیشفرض ارسال پیامک، آی پی های مجاز برای ورود به سامانه، ساعات مجاز برای ورود به سامانه و اعتبار قابل کسر در بخش پیامک اعتباری را تنظیم کنید

DefaultSettings-2

footer-bank