تنظیمات سامانه

 تنظیمات smsbedeh.com

   از طریق این بخش می توانید شماره پیشفرض ارسال پیامک، آی پی های مجاز برای ورود به سامانه، ساعات مجاز برای ورود به سامانه و اعتبار قابل کسر در بخش پیامک اعتباری را تنظیم کنید

DefaultSettings-2

footer-bank