×

هشدار

The parameter "roksprocket.providers.path" must be defined.
×

خطا

The parameter "roksprocket.layouts" must be defined.

bulk4

 
 تعرفۀ های های فوق نهایی بوده و با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده و 10 ریال مصوبه مجلس شورای اسلامی می باشد.

 
 تعرفه های فوق برای ارسال یک عدد پیامک (70 کاراکتر برای پیامک فارسی و 160 کاراکتر برای پیامک انگلیسی) می باشد.

 
 در صورت طولانی بودن پیامک ارسالی تعرفه در تعداد پیامک ضرب خواهد شد.

 
ارسال انبوه زیر 50 هزار پیامک مقدور نمی باشد. برای چنین ارسالی از پنل های کاربری استفاده نمایید.

footer-bank