ارسال پیامک متناظر زماندار

ارسال متناظر زماندار smsbedeh.com

  این بخش ترکیبی از ارسال متناظر و ارسال زماندار می باشد بنابراین پیش از هرچیز راهنمای این دو بخش را به صورت کامل مطالعه نمایید
  برای ارسال ابتدا فایل نمونه را دانلود کرده و از همان فایل استفاده نمایید
  دقت نمایید که نام جدولی که شماره ها در آن قرار دارند باید Sheet1 باشد
  دقت بفرمایید که سطر اول فایل اکسل خوانده نمی شود بنابراین میتوانید از آن برای درج عنوان استفاده کنید
  ستون اول فایل اکسل باید حتما شماره موبایل باشد
  ستون دوم حتما باید تاریخ ارسال و طبق نمونه باشد
  ستون سوم باید زمان ارسال و طبق نمونه باشد
  ستون چهارم باید متن پیامک شما باشد
  در صورتی که اطلاعاتی را از جای دیگر کپی میفرمایید حتما از گزینه paste special استفاده کرده و سپس گزینه values را برگزینید تا فرمت های اضافه حذف گردد.

ارسال متناظر زماندار smsbedeh.com

 

  ارسال پیامک تکی
  ارسال پیامک گروهی
ارسال پیامک انبوه و تدریجی
  ارسال پیامک منطقه ای و کشوری
  ارسال پیامک به مشاغل
  ارسال پیامک فلش
  ارسال پیامک زماندار
ارسال پیامک هوشمند زماندار
  ارسال پیامک متناظر
  ارسال پیامک متناظر زماندار
  ارسال پیامک سریع و تستی
  ارسال پیامک به کد پستی
ارسال پیامک از دکل مخابرات
  ارسال پیامک ارزش افزوده
  ارسال پیامک سن و جنسیت

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090