ارسال پیامک تکی یا گروهی

smsbedeh.com ارسال پیامک تکی یا گروهی

  این قسمت ساده ترین نوع ارسال می باشد که در آن شما یک متن واحد را به تعدادی شماره ارسال می کنید.
  برای این کار کافیست متن خود را تایپ کرده و سپس گیرندگان پیامک را به یکی از 4 روش زیر مشخص نمایید:
  شما می توانید شماره های خود را از طریق فایل اکسل یا متنی وارد نمایید و یا از طریق دفترچه تلفن به گروههای مورد نظر ارسال نمایید، شما همچنین می توانید شماره های خود را در قسمت گیرندگان کپی نمایید
دقت فرمایید موقع وارد کردن شماره ها نیازی به 0 (صفر) اول نمی باشد.
مثلا: *****912151
  شماره ها در فایل اکسل یا متنی باید به صورت ستونی و بدون صفر وارد شود همچنین با استفاده از قسمت ارسال تست شما می توانید قبل از ارسال یک نمونه تستی برای موبایل خود ارسال کنید .
  توصیه می شود قبل از هر ارسال حتما یک نمونه تستی برای خود ارسال کنید تا از درست بودن متن پیامک و وصل بودن سامانه خود اطمینان حاصل نمایید .
  شما می توانید قبل از انجام ارسال و با کلیک دکمه مرحله بعد یک گزارش کامل از ارسال خود را به صورت پیش نویس ملاحظه کنید که در آن متن، تعداد مخاطبین، هزینه ارسال، تعداد شماره های غلط، تعداد بخش های پیامک، انگلیسی و یا فارسی بودن پیامک و همچنین هزینه را به صورت تفکیک شده نمایش داده می شود. در صورت تایید پیام مورد نظر ارسال می شود.

SendSMS-2

 

 

  ارسال پیامک تکی
  ارسال پیامک گروهی
ارسال پیامک انبوه و تدریجی
  ارسال پیامک منطقه ای و کشوری
  ارسال پیامک به مشاغل
  ارسال پیامک فلش
  ارسال پیامک زماندار
ارسال پیامک هوشمند زماندار
  ارسال پیامک متناظر
  ارسال پیامک متناظر زماندار
  ارسال پیامک سریع و تستی
  ارسال پیامک به کد پستی
ارسال پیامک از دکل مخابرات
  ارسال پیامک ارزش افزوده
  ارسال پیامک سن و جنسیت

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090