ارسال پیامک متناظر

CorrespondSMS

  این بخش به شما امکان می دهد که برای هر شماره یک متن متناظر در نظر گرفته و یکجا ارسال نمایید
  فایل اکسل ورودی شما باید مانند فایل نمونه شامل دو ستون شماره و متن پیامک باشد
  دقت نمایید که نام جدولی که شماره ها در آن قرار دارند باید Sheet1 باشد
  اگر این فایل از جایی Export شده است ستون شماره را در یک فایل جدید کپی نمایید
  دقت بفرمایید که سطر اول فایل اکسل خوانده نمی شود بنابراین میتوانید از آن برای درج عنوان استفاده کنید
  پس از انتخاب فایل دکمه "ارسال" را کلیک کرده تا هر پیامک به شماره متناظر آن ارسال گردد
  در صورتی که اطلاعاتی را از جای دیگر کپی میفرمایید حتما از گزینه paste special استفاده کرده و سپس گزینه values را برگزینید تا فرمت های اضافه حذف گردد.

ارسال متناظر smsbedeh.com

 

  ارسال پیامک تکی
  ارسال پیامک گروهی
  ارسال پیامک انبوه و تدریجی
  ارسال پیامک منطقه ای و کشوری
  ارسال پیامک به مشاغل
  ارسال پیامک فلش
  ارسال پیامک زماندار
  ارسال پیامک هوشمند زماندار
  ارسال پیامک متناظر
  ارسال پیامک متناظر زماندار
  ارسال پیامک سریع و تستی
  ارسال پیامک به کد پستی
  ارسال پیامک از دکل مخابرات
  ارسال پیامک ارزش افزوده
  ارسال پیامک سن و جنسیت

 

ارسال پیامک

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090