مسابقه پیامکی پیشرفته

مسابقه پیامکی پیشرفته smsbedeh.com

  از طریق این بخش میتوانید یک یا چند مسابقه پیامکی راه اندازی نمایید و برای هر مسابقه چندین سوال در نظر بگیرید، بر روی درج مسابقه جدید کلیک می نمایید:
  1- عنوان مسابقه : در این بخش یک عنوان انتخاب نمایید.
  2- شماره گیرنده : شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را دارد.
  3- کلید واژه : مقداری است که مخاطبین باید از طریق پیامک به شماره گیرنده ارسال کنند ، تا سوالات مسابقه برایشان ارسال گردد.
  4- امتیاز مثبت : مقدار امتیازهای مثبتی است که در بخش پاسخ ها در امتیاز مشاهده می نمایید.
  5- امتیاز منفی : مقدار امتیازهای منفی است که در بخش پاسخ ها در امتیاز مشاهده می نمایید.
  6- متن شروع مسابقه : در این بخش متن شروع مسابقه را می توانید تنظیم نمایید، که پس از ارسال کلید واژه به شماره گیرنده برای مخاطب ارسال می گردد.
  7- متن اتمام مسابقه : در این بخش متن اتمام مسابقه را می توانید تنظیم نمایید

مسابقه پیامکی پیشرفته smsbedeh.com


  پس از درج مسابقه و ثبت یک مسابقه برای شما درج می شود :
  سوالات: در این بخش می توانید سوالات خود را درج نمایید:

 مسابقه پیامکی پیشرفته   1- متن سوال : در این قسمت سوال خود را می توانید تایپ و یا از بخش ارسال سریع وارد نمایید.
  2- ترتیب : در این بخش می توانید اولویت سوالات را مشخص نمایید، در صورت گذاشتن بر روی عدد 0 به صورت خودکار مرتب می گردد.
  3- پاسخ سوال : در این قسمت پاسخ سوال را مشخص می نمایید، سپس ثبت می نمایید.
  * پس از ثبت برای هر سوال گزینه حذف و ویرایش فعال می گردد که می توانید در صورت نیاز از آنها استفاده نمایید.
  ویرایش: در این بخش می توانید مسابقه ایجاد شده خود را ویرایش نموده و یا وضعیت مسابقه را بر روی فعال و یا غیر فعال قرار دهید.
  حذف: در این بخش می توانید مسابقه ایجاد شده خود را حذف نمایید.

  مسابقه پیامکی پیشرفته
  نظرسنجی و قرعه کشی پیشرفته
  امتیازدهی پیشرفته
  دفترچه تلفن پیشرفته
  بارکد خوان
  گنجینه پیامک
  پیامک بین الملل
پیامک سر رسید
  پیامک اعتباری
  پیامک نیازمندی
  اضافه به لیست خودکار
  اضافه به لیست سیاه و سفید
گزارش ارسالی و دریافت ها
  انتقال ترافیک دریافت به URL
  *****************

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090