تحلیلگر و فیلتر پیامک

تحلیلگر و فیلتر پیامک smsbedeh.com

  1- عنوان تحلیلگر : در این قسمت شما می توانید یک عنوان برای تحلیلگر خود درج نمایید.
  2- شماره گیرنده : شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را دارد.
  3- شماره فرستنده : شماره اختصاصی پنل شما می باشد که با آن متن پیامک را برای مخاطب ارسال می نماید.
  4- شماره موبایل فرستنده: در این قسمت شما می توانید شماره موبایل های فرستنده را تنظیم نمایید (مثلا شروع با 9121)  در این حالت سامانه متن مورد نظر را تنها به این شماره ها، ارسال خواهد کرد.
  5- متن پیامک: در این قسمت شما می توانید با انتخاب یک شرط (به عنوان مثال شرط : شامل) و تنظیم کلمه یا کاراکتر موردنظر در قسمت روبروی آن، (به عنوان مثال: عدد 1) هنگامی که مخاطب این کلمه یا کاراکتر تنظیم شده را به شماره گیرنده ارسال نماید، متنی که در قسمت متن پیامک وارد کرده اید برای وی ارسال خواهد شد.
  6- ذخیره پیامک در: در این بخش می توانید تنظیم نمایید که پیامک در کدام بخش ذخیره شود.

تحلیلگر و فیلتر پیامک smsbedeh.com

  منشی پیامک
  منشی پیامک هوشمند
 نوبت دهی هوشمند
  پیامک مناسبت ها
  تحلیلگر و فیلتر پیامک
  انتقال پیامک
  ایمیل پیامک
 فاکس پیامک
  کارت ویزیت
  وپ پوش
  ارائه DLL, URL , API
  افزایش اعتبار به مخاطبین
 بخش کاربران سامانه
  کنترل سامانه از راه دور
  *****************

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090