بخش کاربران

بخش کاربران smsbedeh.com

  در این قسمت شما می توانید کاربر تعریف کنید و به میزان دلخواه اعتبار و دسترسی به آن اختصاص دهید.
  ابتدا بر روی گزینه درج کارمند جدید کلیک نمایید، سپس اطلاعات کارمندان را با دقت وارد نمایید ، ایمیل و شماره موبایل بسیار مهم می باشند.

بخش کاربران smsbedeh.com

 

بخش کاربران smsbedeh.com

  پس از ثبت کاربر یک رکورد برای شما اضافه می گردد:
  کلیدواژه: در این بخش می توانید نام کاربر خود را جستجو نمایید.
  جستجوی پیشرفته : در این بخش می توانید جستجوی خود را با گزینه هایی شامل وضعیت فعال و یا غیرفعال بودن ، کشور و... تنظیم نمایید.

employee-4  مدارک: از این بخش جهت ارسال مدارک خود از قبیل کپی کارت ملی ، کپی قبض تلفن ثابت ، کپی قبض موبایل ، انواع مجوز ها و... استفاده نمایید.
  جزئیات: از این بخش می توانید اطلاعات کاربر را تغییر دهید.
  شماره ها : از طریق این منو یک یا چند شماره به کارمند بدهید.

نکته: دقت داشته باشید اگر یک شماره را به بیش از یک نفر اختصاص دهید باید برای کاربران دوم به بعد کلیدواژه تعیین کنید که این کار باعث می شود که کاربرانی که کلیدواژه دارند دریافت پیامک نداشته  باشند مگر اینکه کلیدواژه در متن پیامک ارسالی وجود داشته باشد که به این ترتیب فقط کاربری پیامک را دریافت می کند که کلیدواژه آن در متن پیامک باشد.


  برای اختصاص شماره های عمومی حتما باید کلید واژه تعریف نمایید .
  دسترسی : از این بخش می توانید به کارمند مورد نظر دسترسی های مورد نیاز را تخصیص دهید.
  اعتبار: برای تخصیص اعتبار به کارمند از این بخش استفاده نمایید ، اعتبار تخصیص داده شده از اعتبار شما کسر خواهد شد.
  عملکرد: در این بخش می توانید عملکرد کاربر مانند پیامک های ارسالی، پیامک های دریافتی، دفعات ورود، مجموع پرداختی و ... را مشاهده نمایید.
  نمایش پنل: با زدن این گزینه از پنل خود خارج شده و به پنل کاربرتان وارد می شوید.
  حذف: از این بخش می توانید کاربر ایجاد شده را حذف نمایید.
نکته: اگر کاربر شما اعتبار داشته باشد ، شما مجوز حذف این کاربر را ندارید.
  ارسال پیامک: با انتخاب کاربران خود و انتخاب نمودن گزینه ارسال پیامک می توانید به این کاربران پیامک ارسال نمایید.
  خروجی اکسل/ چاپ: می توانید از کاربرانتان در یک فایل اکسل خروجی گرفته و یا اسامی از لیست آنها چاپ نمایید.

employee-5

employee-7

employee-6

  منشی پیامک
  منشی پیامک هوشمند
 نوبت دهی هوشمند
  پیامک مناسبت ها
  تحلیلگر و فیلتر پیامک
  انتقال پیامک
  ایمیل پیامک
 فاکس پیامک
  کارت ویزیت
  وپ پوش
  ارائه DLL, URL , API
  افزایش اعتبار به مخاطبین
 بخش کاربران سامانه
  کنترل سامانه از راه دور
  *****************

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090