منشی پیامک

منشی پیامک smsbedeh.com

   در این قسمت میتوانید به ازای هر پیامکی که به سامانه ارسال می شود متنی را به عنوان پیشفرض به شماره ارسالی، ارسال نمائید.
  1- عنوان منشی : در این بخش می توانید عنوان انتخاب نمایید.
  2- شماره گیرنده : شماره اختصاصی پنل شما می باشد که قابلیت دریافت پیامک را دارد.
  3- شماره فرستنده : شماره اختصاصی پنل شما می باشد که با آن متن پیامک را برای مخاطب ارسال می نماید.
  4- متن پیامک: در صورت وارد نمودن متن در مکان زیر یک پیامک با این محتوا برای فرستنده پیامک ارسال خواهد شد.

منشی پیامک smsbedeh.com

  منشی پیامک
  منشی پیامک هوشمند
 نوبت دهی هوشمند
  پیامک مناسبت ها
  تحلیلگر و فیلتر پیامک
  انتقال پیامک
  ایمیل پیامک
 فاکس پیامک
  کارت ویزیت
  وپ پوش
  ارائه DLL, URL , API
  افزایش اعتبار به مخاطبین
 بخش کاربران سامانه
  کنترل سامانه از راه دور
  *****************

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090