پیامک فاکس

پیامک فاکس smsbedeh.com

 از طریق این بخش میتوانید یک فایل pdf را در اختیار سامانه قرار داده  تا با ارسال یک پیامک به سیستم فایل مورد نظر از طریق فکس و ایمیل برای مخاطب ارسال گردد
 
پس از ایجاد یک پیامک فکس جدید کافیست به خط تنظیم شده یک پیامک با فرمت زیر ارسال نمایید :

ایمیل,فکس,کلیدواژه
 
در صورتی که مایل نیستید یکی از گزینه های ایمیل یا فکس انجام شود کافیست هر یک را خالی بگذارید : 
ایمیل,,کلیدواژه

 
در صورتی که خط مجازی نداشته باشید سیستم فقط ارسال ایمیل را انجام خواهد داد

 
مثال : فرض کنید شما مایل هستید فایل رزومه خود را در هر لحظه که بخواهید برای شخص مورد نظر فکس یا ایمیل نمایید ، فایل را ازاین طریق در سیستم قرار میدهید ، سپس با ارسال یک پیامک با فرمت فوق فایل مورد نظر شما برای شماره و ایمیل مقصد ارسال خواهد شد

 پیامک فاکس smsbedeh.com

  منشی پیامک
  منشی پیامک هوشمند
 نوبت دهی هوشمند
  پیامک مناسبت ها
  تحلیلگر و فیلتر پیامک
  انتقال پیامک
  ایمیل پیامک
 فاکس پیامک
  کارت ویزیت
  وپ پوش
  ارائه DLL, URL , API
  افزایش اعتبار به مخاطبین
 بخش کاربران سامانه
  کنترل سامانه از راه دور
  *****************

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090