ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری

ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری smsbedeh.com

  در این قسمت شما میتوانید متن خود را به شاخه مورد نظر (استانها، شهر ها، کدپستی تهران و شهرستان ها و اصناف گوناگون) ارسال کنید.
  برای ارسال هدفمند از آیتم ارسال جدید استفاده می نماییم.
  در این قسمت ابتدا عنوان را وارد کرده (انتخاب عنوان صرفا جهت تفکیک ارسال های مختلف می باشد) بنابراین در انتخاب عنوان دقت نمایید.
  سپس شماره ای که می خواهید با آن ارسال انجام دهید را انتخاب کرده و سپس نحوه ارسال را مشخص می کنید.
  نحوه ارسال، ترتیبی و یا تصادفی بودن ارسال شما را مشخص می کند.
  دقت داشته باشید در صورتیکه گزینه تصادفی را انتخاب نمایید زمانی که بخواهید برای بار دوم ارسال را انجام دهید ممکن است سیستم شماره هایی که در ارسال قبلی داشته اید را مجدد انتخاب نماید و در صورتی که ترتیبی را انتخاب نمایید می توانید هر بار ادامه شماره ها را ارسال نمایید.
  نحوه گزارش گیری و قسمت ارسال نشده ها مانند ارسال منطقه ای می باشد.

ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری smsbedeh.com

 

  ارسال پیامک تکی
  ارسال پیامک گروهی
ارسال پیامک انبوه و تدریجی
  ارسال پیامک منطقه ای و کشوری
  ارسال پیامک به مشاغل
  ارسال پیامک فلش
  ارسال پیامک زماندار
ارسال پیامک هوشمند زماندار
  ارسال پیامک متناظر
  ارسال پیامک متناظر زماندار
  ارسال پیامک سریع و تستی
  ارسال پیامک به کد پستی
ارسال پیامک از دکل مخابرات
  ارسال پیامک ارزش افزوده
  ارسال پیامک سن و جنسیت

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090