ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت

ارسال بر اساس سن و جنسیت smsbedeh.com

  برای ارسال از آیتم ارسال جدید استفاده نمایید
  پس از درج ارسال برای مشاهده وضعیت ارسال از دکمه "به روز رسانی" استفاده نموده و از رفرش کردن صفحه خود داری نمایید
  دقت نمایید که ارسال های این بخش یکبار توسط مدیریت سامانه و یکبار توسط اوپراتور تایید میگردد
  گزارش ارسال از این طریق فقط به صورت تعداد ارائه شده و شماره موبایلی ارائه نمی گردد
  ارسال از این بخش هیچگونه بازگشت هزینه ای ندارد

ارسال بر اساس سن و جنسیت smsbedeh.com

 

  ارسال پیامک تکی
  ارسال پیامک گروهی
ارسال پیامک انبوه و تدریجی
  ارسال پیامک منطقه ای و کشوری
  ارسال پیامک به مشاغل
  ارسال پیامک فلش
  ارسال پیامک زماندار
ارسال پیامک هوشمند زماندار
  ارسال پیامک متناظر
  ارسال پیامک متناظر زماندار
  ارسال پیامک سریع و تستی
  ارسال پیامک به کد پستی
ارسال پیامک از دکل مخابرات
  ارسال پیامک ارزش افزوده
  ارسال پیامک سن و جنسیت

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090