لیست ویژه سیاه و سفید

لیست ویژه سیاه و سفید smsbedeh.com

  در صورتی که بخواهید پیامک های ارسالی برای یک یا چند شماره موبایل ارسال نشود میتوانید از لیست سیاه ارسال استفاده نمایید
  همچنین اگر مایل باشید از یک یا چند شماره موبایل پیامک دریافت نفرمایید میتوانید این شماره ها را در لیست سیاه دریافت قرار دهید
  در صورتی که بخواهید یک یا چند شماره فقط ارسال و دریافت داشته باشند میتوانید از لیست سفید استفاده کنید

لیست ویژه سیاه و سفید smsbedeh.com

  مسابقه پیامکی پیشرفته
  نظرسنجی و قرعه کشی پیشرفته
 امتیازدهی پیشرفته
  دفترچه تلفن پیشرفته
  بارکد خوان
  گنجینه پیامک
  پیامک بین الملل
  پیامک سر رسید
  پیامک اعتباری
  پیامک نیازمندی
  اضافه به لیست خودکار
  اضافه به لیست سیاه و سفید
 گزارش ارسالی و دریافت ها
  انتقال ترافیک دریافت به URL
  *****************

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090