مدیریت پرداخت ها

مدیریت پرداخت ها smsbedeh.com

   از طریق این بخش می توانید کد سفارش، نوع پرداخت، نام بانک، شناسه پرداخت، مبلغ، تاریخ درخواست، تاریخ پرداخت، توضیحات و وضعیت پرداخت های خود به سامانه را مشاهده نمایید.

مدیریت پرداخت ها smsbedeh.com

 

  تنظیمات سامانه
  راهنمای سامانه
مدیریت تماس ها
  تغییر کلمه عبور سامانه
  مدیریت پرداخت های سامانه
  مدیریت تراکنش های مالی سامانه
سفارش خطوط مجازی از سامانه
  پشتیبانی آنلاین از مشتریان

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090