پیامک اعتباری

پیامک اعتباری smsbedeh.com

  توسط این بخش شما میتوانید با ارسال پیامک برای مخاطبین دفترچه تلفن بابت هر پیامک هزینه ای از اعتبار آنها در پنل کسر نمایید
  برای تنظیم میزان هزینه قابل کسر در هر ارسال به بخش تنظیمات مراجعه نمایید

پیامک اعتباری smsbedeh.com

  مسابقه پیامکی پیشرفته
  نظرسنجی و قرعه کشی پیشرفته
 امتیازدهی پیشرفته
  دفترچه تلفن پیشرفته
  بارکد خوان
  گنجینه پیامک
  پیامک بین الملل
  پیامک سر رسید
  پیامک اعتباری
  پیامک نیازمندی
  اضافه به لیست خودکار
  اضافه به لیست سیاه و سفید
 گزارش ارسالی و دریافت ها
  انتقال ترافیک دریافت به URL
  *****************

شبکه تبلیغاتی زاگرس www.ZAGROX.com 
قم. بلوار شهید بهشتی. کوچه 5. حجت 2. پلاک 154 / 09194517090- 09021237090